Ejendomme til salg

Se landbrugsejendomme til salg her

 

Der er godt gang i markedet for salg af landbrugsejendomme. Der er stor optimisme i landbruget efter år med gode afregningspriser på landbrugsprodukter, og generelt god driftsøkonomi.  Specielt har vi set stigende priser på landbrugsjord, og stigende efterspørgsel på gode grisebedrifter. Efterspørgslen er både på større landbrugsvirksomheder og ejendomsportefølger, men også mindre planteavlsbrug og lystejendomme.

EDC Videbæk Landbrug handler med ejendommene, hvor det alt sammen starter. Den helt almindelige landbrugsejendom med bygninger og jord!