VI ER SPECIALISTER I KØB OG SALG AF LANDBRUGSEJENDOMME

Se mere

Vi er specialister i
salg af Dit Landbrug

 Kontakt os

 

Vi vurderer alle typer af landbrugsejendomme i hele landet. Vores professionelle mæglerteam vurderer altid ud fra gældende lovgivning og markedssituation. 
Overvejer du at sælge nu, og vil du gerne kende værdien af din ejendom? 
Kontakt os i dag og få et uforpligtende møde. Vi gør os umage for at sikre, at salget af din ejendom bliver en tryg og god oplevelse.

Hvem ved? Måske er din ejendom mere værd, end du tror. 

Dette får du med et salgstjek/salgsvurdering:

  • Et uforpligtende besøg på din ejendom   
  • En grundig vurdering af din ejendoms værdi
  • Konkrete råd til, hvordan du gør din ejendom salgsklar
  • Orientering om landbrugsmarkedet her og nu
  • Overblik over omkostninger ved salg

Der er altid fuld diskretion når vi kommer forbi.

Læs mere

Planteavlsejendomme

Jord er eftertragtet

Den forbedrede indtjening og øgede optimisme i landbruget har givet landmænd lyst til - og forbedrede muligheder for at købe naboens jord, når det kommer til salg. 
Af aktører udenfor den primære landbrugsproduktion oplever vi bl.a. store virksomheder, der køber jord med skovrejsning for øje samt pengestærke investorer, der investerer i landbrugsjord som en sikker pengeanbringelse, med henblik på bortforpagtning eller energiplanlægning.
Jordpriserne er generelt stigende, og vi har, over de sidste par år, oplevet lokale prisstigninger på dyrkbar landbrugsjord på 10-25%. Har du derfor en landbrugsejendom med jordtilliggende, og går du med salgstanker, så er tidspunktet for salg velvalgt. 

Kvægejendomme

Med en historisk høj mælkepris og god indtjening i branchen følger et øget ejendomssalg og øgede salgspriser. Det er muligt at sælge alle størrelser af kvægejendomme til fortsat mælkeproduktion, også dem med 140-200 køer. Mest attraktive er de ejendomme, uanset størrelse, hvor der løbende er investeret i driftsanlægget.

Vil du købe eller sælge?

Vores telefoner er altid åbne, og vi sidder klar til at rådgive og vejlede dig
– når du har tid.

JEG ER INTERESSERET I AT KØBE

Fortæl os hvad du er interesseret i

JEG ER INTERESSERET I AT sælge

Bestil en salgsvurdering

Griseejendomme

Det er svære tider med et dårligt bytteforhold mellem omkostninger og indtægter for landets griseproducenter. Afregningspriserne er isoleret og historisk set gode, både slagte- og smågrisenoteringerne. Problemet er generelt de kraftigt forhøjede input priser, hvor omkostninger til foder, energi og vedligehold er steget markant. Trods udfordringerne oplever vi en spirende optimisme for handel af grisegårde.

Lystejendomme

Markedet for lyst-/hobbyejendomme er opadgående, og vi ser, at der er flere købere til ejendomme med mulighed for mindre dyrehold, god jagt og generelt rolige omgivelser og natur. Flere og flere unge mennesker ønsker at komme ud af byen. De mest attraktive ejendomme ligger stadig i nærheden af byer med skole, daginstitution mv.

Hvordan ser markedssituationen
ud lige nu og her?

 

Kontakt vores mæglere i dag for en snak om dine muligheder på tlf. 9717 1299