Gå tilbage

I Danmark kan vi drive det familielandbrug, som vi ønsker

Bent Skals er glad for, at Willemien Snijder og Frank Jan van Bostelen vil drive kvægbruget på Lindegården videre. Foto: Peter W. Mogensen

Willemien Snijder og Frank Jan van Bostelen har solgt deres landbrug i Holland og erhvervet et nyt i Vestjylland. På trods af de mange regler i Danmark, mener de, at det er muligt at opfylde drømmen om et familielandbrug her.

Selvom sproget er en udfordring og vil være det noget tid endnu, føler de sig optimistiske. "Sproget er svært, men vores intuition er positiv," fortæller Willemien Snijder og Frank Jan van Bostelen, mens vi konverserer på engelsk med indspark af danske og hollandske udtryk. Den 13. januar ankom de med deres to teenagere på 14 og 15 år til Tarm, og den 16. januar overtog de Lindegården med 370 køer, 152 hektar og fire ansatte.

Sælgerne, Annegrethe og Bent Skals, var flyttet kort tid forinden, så boligen var klar til at blive indrettet af den hollandske familie. "Det har været en travl periode siden da. Vi skal både drive og blive fortrolige med en ny virksomhed, mens børnene går på sprogskole, og vi stræber efter at falde til hurtigt," forklarer parret.

Ingen fremtid i Holland

I Holland drev de et kvægbrug med 210 malkekøer sammen med Willemiens forældre. Målet var at drive gården videre alene og opretholde den som et familielandbrug.

På grund af skrappere lovgivning, mindsket husdyrproduktion og en konstant og næsten uoverstigelig kamp om jorden, begyndte de for to år siden at se sig om efter muligheder uden for landets grænser.

Først overvejede de Sverige, men fandt Danmark mere tiltalende, især da Willemiens bror allerede bor her og også er mælkeproducent.

Frank Jan van Bostelen fremhæver, at strukturen i det danske landbrug er attraktiv: "Der er et godt marked for landbrugsprodukter, og gårdene er generelt godt vedligeholdte og moderne." Parret anerkender de danske regler, men ser dem som en del af livet her.

 

 

Der er mange regler, og måske kommer der også snart en CO2-afgift, siger parret, mens de ikke kan holde et smil tilbage. Men, supplerer de hurtigt, i Holland har de også regler, og de er overbeviste om, at landbruget vil fortsætte i Danmark. Derfor mener de, at muligheden for at drive et familielandbrug er bedre her.

En mindre pakke

De så på flere kvægbrug i Danmark, før de skrev under på købet af Lindegården. Faktisk overvejede de den slet ikke fra begyndelsen, fordi den var udbudt med et langt større jordtilliggende fra begyndelsen.

"Men mægleren fra EDC Videbæk Landbrug sagde, at vi burde se den. Faktisk så vi den to gange indenfor en uge, og det var positivt. Og det blev kun bedre, da vi fandt ud af, at vi kunne købe den med mindre jord", fortæller de.

Lindegårdens bygningssæt var godt velholdt og besætningen var godt passet. Og så trak det op, at der ikke er langt til Tarm, hvor børnene kan gå i skole og få relationer.

Willemien og Frank Jan har fået rådgivning af Interfarms, som har speciale i at hjælpe hollandske landmænd med at købe landbrug i andre lande.

"De har hjulpet med meget og gør det fortsat. Vi fik en fornuftig finansiering, fordi vi bød opgaven ud til tre banker", fortæller parret, som ikke kendte til realkredit, før de kom til landet.
Nu ser de frem til at integrere sig og lære det danske sprog og optimere bedriften.

"Det vigtige bliver familien som omdrejningspunkt. Vi er ikke taget hertil for at få 1.000 køer", siger Willemien Snijder.

 

Fra Holland til Danmark

  • Willemien Snijder og Frank Jan von Bostelen drev mælkeproduktion med 210 køer sammen med Willemiens forældre. I forbindelse med flytningen overdrog de deres ejerdel til forældrene, som skalerede produktionen ned.
  • Så på landbrug i Sverige og i Danmark. Ledte efter et landbrug med 200 køer og en-to ansatte.
  • Endte med at købe Lindegården med 370 køer og 152 hektar og yderligere 100 hektar i forpagtning af sælger. Har forkøbsret på yderligere jord, som sælger beholdt.
  • Willemien har ansvar for køer og kontor, imens Frank Jan tager sig af teknik og markbrug.

 

Af Peter W. Mogensen
pwm@landbrugsmedierne.dk
2023 0552